In Art I Trust

EIGEN KUNST EERST

blog door Vincent Bruijn 

Kunst blog, artikelen over beeldende kunst, hedendaagse kunst. Kunstblog Eigen Kunst Eerst! wordt geschreven vanuit Amsterdam.
Rijksmuseum

Rijksmuseum


Wat betekent 10 jaar lang geen Rijksmuseum? Natuurlijk, het was wel open, en Wim Pijbes heeft met de schedel van Damien Hirst en de aankoop van het gezicht op de Heerengracht van Berkheyde belangrijke continuïteit weten te waarborgen, maar wat betekent het dat tien jaar lang slechts een selecte keuze uit de collectie toonbaar was? Op zijn minst dat er twee generaties kunstenaars zijn die, onbewust en onbedoeld, het met minder moesten stellen. Dit geldt des te meer aangezien het Stedelijk Museum ook jaren gesloten was voor publiek. Zullen wij dit terugzien in het werk van jonge kunstenaars? Ik kan me herinneren dat wij verplichte trips naar het Stedelijk en Rijksmuseum maakten tijdens de academie. Maar is dat zo erg, dat er twee generaties zijn die nauwelijks ons nationaal archief hebben gezien? Het is te hopen dat ze in ieder geval voldoende kunst hebben gezien tijdens hun opleiding. Of ze dat nu hier of elders bekijken, maakt niet uit, áls ze maar voldoende kunst zien. Misschien zijn er studiereizen naar Londen of Parijs geweest, om zo de kennis bij te spijkeren. Maar dan nog betekent dat, dat ze een coherent overzicht van 17e en 18e eeuwse Nederlandse voorgangers hebben gemist. Maakt dat uit? Misschien wel: de populariteit van de opening van het Rijksmuseum lijkt samen te hangen met een fysieke bewustwording van de nationale geschiedenis. Misschien niet: jonge kunstenaars zijn ontlast van het juk van de kunstwerken van Hals, Rembrandt en Metsu, die een zich ontwikkelende kunstenaar danig in de weg kunnen zitten.

Aan de andere kant, wat doet het er toe? In de huidige informatiemaatschappij is alles altijd beschikbaar via internet. Als ze wat willen vinden, zoeken ze het wel op. Maar toch, zoals Walter Benjamin zei, verliest een reproductie het aura van het origineel. En het is waar: oog in oog te staan met Vermeers melkmeisje is toch echt iets anders dan een haarfijne reproductie van haar online. Ga dus kijken in het heropende Rijksmuseum en laat je meevoeren in wat je voorgangers voor ogen stond en kijk, kijk vooral!