In Art I Trust

EIGEN KUNST EERST

blog door Vincent Bruijn 

Kunst blog, artikelen over beeldende kunst, hedendaagse kunst. Kunstblog Eigen Kunst Eerst! wordt geschreven vanuit Amsterdam.
911

911


Zouden de kapers verantwoordelijk voor het WTC-drama de datum bewust gekozen hebben? 911 is tenslotte het alarmnummer van de VS. Het geeft te denken, dat ze op de overeenkomstige datum hun daad hebben gepleegd. Zouden de AIVD en de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding extra alert zijn op elf februari's en één decembers? Hoe metaforisch zijn terroristen? Bestaat er zoiets als poëtische misdaad? Een bekend voorbeeld komt toch uit de 'kunst' zelf: de film 'Seven'. Een zieke geest die met grote precizie en met de hoofdzonden als ultiem wapen de gruwelijkste misdaden pleegt (laat plegen), geheel gecomponeerd, tot en met zijn eigen einde: poëtische morbiditeit.

Het triviale kan per ongeluk meer betekenis krijgen dan je verwacht. Laten we duidelijk zijn: ik snap ook wel dat de betekenis van een rijtje van vier rode auto's een betrekkelijk particuliere aangelegenheid is (vier-op-een-rij, kwartetten), evenals de analogie tussen wat boodschappen op de lopende band en een 16e eeuws stilleven. Maar de uitspraak slaat ook op de afbeelding hiernaast zowel als op de betrekkelijke onbeduidendheid van een gewone septemberochtend die sindsdien tot het einde der tijden onderdeel zal uitmaken van de nationale geschiedenis van de VS. Trouwens, niet dat die ochtend verandert, maar de abstractie ervan in de datum krijgt een extra betekenis; sinds Wittgenstein valt te verdedigen dat de betekenis van een woord (of zaak) samenhangt met hoe wij het in een taal (of beeldtaal) gebruiken. En daarmee gaat het me in dit geval ook om het plotselinge en absurde, en daardoor ook machtige van de betekenisverandering van het triviale, en de poëzie die daar onbedoeld inzit. Het kan dus ook andersom: morbide poëzie.