In Art I Trust

EIGEN KUNST EERST

blog door Vincent Bruijn 

Kunst blog, artikelen over beeldende kunst, hedendaagse kunst. Kunstblog Eigen Kunst Eerst! wordt geschreven vanuit Amsterdam.
Treinstel 4045

Treinstel 4045


De trein is een schuldig vervoermiddel; al decennia lang. Waren de klachten van boeren over zure melk van hun vee wegens de voorbij denderende trein (eind negentiende eeuw zo'n 40 km/h) nog gewenningsperikelen, sinds de jaren '40-'45 weten we dat de efficiency van het concept trein ook ten beste ingezet kan worden voor uiterst dubieuze ideologieen. Waarom dan toch presteren de Nederlandse Spoorwegen het om al jaren een trein met het nummer 4045 op het spoor te houden?